kludka z napisem Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna gabinetów lekarskich

  W ramach serwisu internetowego:

 1. Administrator usługi wykorzystuje cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
  W ramach funkcjonowania gabinetów lekarskich:

 1. Szanowny Pacjencie, Administratorem Państwa danych osobowych są Gabinety Lekarskie: Myszków ul. 11-go Listopada 15

  • Gabinet Lekarski
   Specjalista Ginekolog-Położnik
   Jarosław Kobos
   tel. 664 996 085
  • Specjalistyczny Gabinet Lekarsk
   Ginekologiczno-Położniczy
   Magdalena Bereszko-Smaczny
   tel. 604 406 947
  • Specjalistyczny Gabinet Lekarski
   Otolaryngolog
   Ewa Kobos
   tel. 696 474 128
  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
   Neurolog
   Dorota Góra
   tel. 696 474 128
 2. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, oraz leczeniem. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Reczniku Praw Pacjenta.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłacznie w celu realizacji usług diagnostyczno-leczniczych przez:
  • Pracownię Cytologiczną
  • Laboratoria analityczne
  • Pracownie serologiczne
  • Pracownie badań Prenatalnych
  • Oddziały szpitalne
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów zakończenia procesu diagnostyczno-leczniczego, nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjęta, i Rzeczniku Prawa Pacjęta.

 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych przez administratora, jeśli uzna on za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia kwienia 2016r.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa tj. ustawy o działalności leczniczeji ustawy o prawach pacjęta i Reczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkowało możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.